Hírek

Elérhetőségek

2024-es hulladékszállítási rend

Házhoz menő lomtalanítás:

Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy. mint feleslegessé vált használati tárgyalót, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

gally, salak, trágva, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék, elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép...)
veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala ... stb. heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).
Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 2 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék.

Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. A lomtalanítás nem konténerben történik.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése:

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban vágy az erre a célra biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
Kihelyezésre az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:
-    műanyag (pl. PET palack öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok,);
-    papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
-    Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva):
-    fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);
-    polisztirol (pl. csomagolásból származó hungarocell)
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé ÜVEGET NE HELYEZZEN! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése:

Társaságunk 2024. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyújtóponton történő edényzetek elhelyezésével.

Komposztálható hulladékok gyűjtése:

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, VERTIKAL emblémával ellátott BIOLOGLXILAG LEBOMLO zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elöl. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A VERTIKAL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze!

A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet!

Ügyfélszolgálataink elérhetőségeit megtalálja a www.vertikalgroup.hu oldalon!
Elérhetőségeink:    
Tel:+3628/561-200 
Email: ugyfelszolgalat.ek@vertikalgroup.hu

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Csatolmány(ok):