Hírek

Elérhetőségek

Adóügyi - hagyatéki  ügyintéző álláshirdetés

Vácduka és Kisnémedi Közös Önkormányzati Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  adóügyi - hagyatéki  ügyintéző  munkakör betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2165 Kisnémedi, Fő út 5. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.    melléklet 14. feladatkör II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:
Iparűzési és kommunális adóval kapcsolatos feladatok; az adók nyilvántartásával, megállapításával, az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével, követeléskezeléssel valamint adóvégrehajtással kapcsolatos ügyintézés. Kérelmek döntésre való előkészítése, ASP adó szakrendszerben történő feldolgozása, ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása. Kapcsolt munkakörben hagyatéki ügyintézés, anyakönyvi ügyek.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Hatósági tevékenységi kör 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata  az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• Magyar állampolgárság. 
• Cselekvőképesség. 
• Büntetlen előélet. 
• Középiskola/gimnázium
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Végzettség a 29/2012 (III.7.) Korm rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontjában meghatározott

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Államháztartási könyvelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű Kincstári szoftverek ismerete (KGR, EBR42, ÖNEGM, ASP),
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, Word, Excell)
• Anyakönyvi szakvizsga
• Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget igazoló okiratok Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Részletes, fényképes önéletrajz (Kttv. 5.sz. melléklete szerint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás)
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról, 
• hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban részt vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Ágnes jegyző nyújt, a 0627/566-000 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Vácduka és Kisnémedi Közös Önkormányzati Hivatal Kisnémedi Kirendeltsége címére történő megküldésével (2165 Kisnémedi, Fő út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KN/390./2021, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző
• vagy elektronikus úton, Hegyi Ágnes jegyző részére jegyzo@kisnemedi.hu
• Személyesen: Hegyi Ágnes jegyző, 2165 Kisnémedi, Fő út 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. január 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- www.kisnemedi.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisnemedi.hu honlapon szerezhet.