Hírek

Elérhetőségek

Felhívás avar és kerti hulladékok nyílttéri égetési rendjének megtartására

Sokak számára a ősz beköszönte egyet jelent a „füstölési időszak” kezdetével – ezzel nem kis bosszúságot okozva környezete számára. A téli időszakban felgyülemlett kerti hulladékok és avar égetésének nem az a módja, hogy a vizes gazt és a frissen levágott zöld füvet meggyújtjuk, és hagyjuk füstölni!

 

Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2002. (IX.26.) sz. rendelete a környezet védelmével és a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos tevékenységekről szóló rendelete többek között a nyílttéri égetés szabályait is rögzíti.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

• Avart és kerti hulladékot égetni csak a saját telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad, tartós füstölés nélkül úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a felszabaduló hő kárt ne okozzon! Tüzelőhelyet kijelölni és használni épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra lehet.
• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.).
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
• A szabadban a tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
• A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz eloltható, terjedése megakadályozható.
• A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján derült és szélmentes időben, kedden  12–20 óráig lehet megsemmisíteni.
A tüzet őrizetlenül hagyni tilos. Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a tüzelőhelyet át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a tűz újraéledését vagy tartós füstölést eredményezne.
Nem minősül égetésnek az állami, önkormányzati vagy magánrendezvényhez kapcsolódó tűzgyújtás, továbbá élelmiszer tartósítása érdekében végzett füstölés.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Aki a meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el 90.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti jogszabályi rendelkezéseket szíveskedjenek betartani. 

A zöldhulladékok elhelyezhetők a Püspökszilágy határában, a település bevezető szakaszánál, a kereszt mögött létesített zöldhulladék konténerben is.
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő, biológiailag lebomló hulladék: gyümölcshéj, zöldséghéj,tojáshéj,kávézacc, elhasznált teafilter, elnyílt virágok, falevél, fűnyesedék, gallyak, lehullott gyümölcs minősül!

 

 

Hegyi Ágnes jegyző