Hírek

Elérhetőségek

Felhívás a parkolás szabályok betartására!

Tisztelt Lakosság!

Az utóbbi időben a település belterületi önkormányzati tulajdonú utakon egyre gyakoribb probléma a szabálytalan parkolás, megállás úttesten vagy a közterületi járdákon.

Ezért a lenti összefoglalóban hívjuk fel az autóvezetők figyelmét a kint lévő táblák jelentésére. A továbbiakban fokozottabb rendőri jelenléttel és helyezni bírságolással hívják majd fel az autósok figyelmét a rend őrei. Valamint fokozottan kérjük, hogy a közintézményeknél és a templomnál kialakított parkolókat csak a szükséges ügyintézés vagy rendezvény ideje alatt használják.

Kérjük, hogy a közlekedési szabályok betartására fokozott figyelmet fordítsanak!

A „Megállni tilos” tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni tilos. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 15.§ (1) bekezdés a. pont)

Megállási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő folytonos vonal, amely - jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó - megállási tilalomra hívja fel a figyelmet. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 18.§ (1) bekezdés m. pont)
Járművel megállni - ha közúti jelzésből… más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 40.§ (1) bekezdés)
Megállás fogalma: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.

Úttest fogalma: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

Következésképp megállni, csak az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló részén szabad. Minden egyéb helyen, például járdán, füvesített területen, összességében az úttestet elhagyva, csak akkor szabad megállni, ha azt valamilyen jelzés megengedi.

Tilos megállni többek között (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 40.§ (5) bekezdés):

- útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésből más nem következik,
- kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül,
- hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál,
- más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jelből más következik,
- kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton.

A jogszabály itt tovább szűkíti a megállás lehetőségét és kimondja, hogy a felsorolt helyeken, az úttesten is tilos megállni, még akkor is, ha a megállást tábla nem tiltja.
Hibás az a gyakori elképzelés, hogy a járdán csak akkor nem szabad megállni, ha azt tábla tiltja. A jogszabály itt egy kivételt nevesít, megengedi az úttesten kívüli megállást, azonban azt több feltétel egyidejű teljesüléséhez köti.

A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha

-     azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
-     a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
-     a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
-     a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

(a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 40.§ (8) bekezdés)

Járda fogalma: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része.

Várakozás

A „Várakozni tilos” tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 15.§ (1) bekezdés b. pont)

Várakozási tilalmat jelző vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő szaggatott vonal, amely - jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó - várakozási tilalomra hívja fel a figyelmet (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 18.§ (1) bekezdés n. pont)

Tilos várakozni többek között (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 41.§ (2) bekezdés):

-     ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást - az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül - akadályozza;
-     az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.

Várakozás fogalma: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.