Hírek

Elérhetőségek

Felhívás zöldfelület tisztántartására

Tisztelt Kisnémedi Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020 nyarán új rendeletet fogadott el a Képviselő Testület.
Kisnémedi Község Önkormányzat 5./2020. (VII. 17.) sz. Önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet egyik rendelkezése:

11. a tulajdonos kötelessége  az ingatlan körüli zöldfelület tisztántartását, gondozását legalább 5 m szélességben elvégezni.

Kérem, hogy a közterület rendbetételéről a jövőben a kellő gyakoriság megtartása mellett gondoskodni szíveskedjen, a lekaszált fű összeseprése is valósuljon meg, de semmiképp se az árokba történjen, mert az árok átereszek dugulásához vezetne.

Aki a meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – közigazgatási szabálysértést követ el, ami természetes személy elkövető esetén 5.000 forinttól, 200.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti jogszabályi rendelkezéseket szíveskedjenek betartani.

Kisnémedi, 2021. május 11.

Edelman György
polgármester