Széchenyi 2020 pályázat

Hírek

Elérhetőségek

Gyermekjóléti szolgálat

A család-és gyermekjóléti szolgálat egy szociális alapellátási forma, mely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja: A működési területén elő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata: A családok és gyermekek érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

Alapellátás keretében biztosítani kell:

  • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
  • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
  • a családok segítését, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
  • nyári táborok, közös programok szervezését
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
  • adományok közvetítése
  • hivatalos ügyintézéshez segítségnyújtása
  • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása
  • pszichológiai tanácsadás

Együtt a gyermekekért” Család-  Gyermekjóléti Szolgálat

Kisnémedi, Fő út 5. (polgármesteri hivatal)

Képviselő: Batki Zoltánné (Marika) családsegítő

06 20 9 815 182

ügyfélfogadás:  csütörtök 12-16