Hírek

Elérhetőségek

A házszámtábla kihelyezés szabályai

Kisnémedi Község Képviselő-testülete 2015. január 1-i hatályba lépéssel megalkotta a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  6/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletét . A rendelet 6. §-a a következőket határozza meg:

„A házszámtábla kihelyezés szabályai

6.§

(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.
(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az abc kisbetűje.
(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a páros számokból, a bal oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.
(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően történik.
(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatos számozást kapnak.
(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.
(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

Sajnos az orvosi ügyelet, tűzoltóság, s hivatalos hatóságok jelzése alapján azt tapasztaljuk, hogy még mindig sokan nem tettek eleget a fenti kötelezettségüknek, ami megnehezíti ezen hatóságok munkáját is.
Elsődlegesen nem cél a bírságolás, hanem az, hogy önként mindenki tegyen eleget a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos kötelezettségének.

Hegyi Ágnes jegyző