Hírek

Elérhetőségek

Megtartották az alakuló ülést

Október 21-én ünnepélyes keretek között tették le esküjüket a Kisnémedi képviselő-testület tagjai és Edelman György polgármester. Az alakuló ülésen a 2019-2024 közötti időszakra tervezett polgármesteri program is ismertetésre került, az eddig elért eredményekkel. Részletesen itt olvashatók el a program pontjai.

A már elért eredmények megőrzése mellett az elkövetkező évekre vonatkozó kitűzött céljaim eléréséhez, közös otthonunk további fejlődéséhez kérem és várom a Képviselő-társaim, a társadalmi szervezetek, a Kisnémedi Egyházközség támogatását. Röviden ismertetem az önkormányzat irányításával kapcsolatos terveim:

1.    Szeretném megtartani Kisnémedi Község önálló Községháza működését, hogy a lakosság továbbra is helyben intézhesse ügyeit.

2.    Belvízelvezetés megoldása. 2012. szeptemberében megvalósult a „Belterületi csapadékvíz – elvezetés és gyűjtés a település D-NY övárok környezetében” címmel a település egy kisebb részére, mintegy 80 millió forint összegben. Jelenleg folyamatban van a patakmeder kiburkolása és az utcák jelentős része csapadékvízelvezető árkok kiburkolása, a maradék III. ütem megvalósulása után célom, hogy a ciklus végére a teljes település belvízelvezetése megnyugtatóan rendeződjön.

3.    Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás területén 2010 tavaszán Uniós pályázat keretében támogatást nyert „Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projektre, a csatornarendszer kiépítése megtörtént. A pénzügyi lezárások még nem történtek meg, folyamatban van a vagyonátadás, bízom benne hogy a ciklus végére megvalósul.

4.    Egészségügyi központ kivitelezése elkészült, szeretném a következő választási ciklusban a beruházást a tetőtér beépítésével folytatni, illetve fontos feladat a fogorvosi alapellátási szerződés aláírása.

5.    A Római Katolikus templom felújítása megvalósult, ebben a ciklusban szeretnénk a templom környezetrendezését, térburkolását megvalósítani.

6.    Az előző ciklusban terveink között szerepelt a faluközpont építése, amely szintén megvalósult már részben, átadásra került a patak parti játszótér és az Ifjúsági Központ megépítése, valamint a Petőfi Sándor utcától – Bolt előtti rész járdaszakasz megépítése plusz új gyalogos híd létesítése és megvalósult a közmű világító testek kandelláberre való cserélése.

7.     A továbbiakban szeretnék még a játszótérnél kialakítani egy streetball pályát LEADER pályázati lehetőségek további kiaknázásával. Elképzeléseink között szerepel itt egy patak parti sétány megvalósítása.

8.    A korábbi hagyományos kulturális rendezvényeink megtartása, amelyek hozzájárulnak az emberi kapcsolatok, barátságok megőrzéséhez.

9.    Önkormányzati tulajdonú belterületi meglévő közúthálózat megtervezése, közlekedési rendszer, forgalomtechnika tervdokumentáció készítése, melynek tartalmaznia kell a végleges forgalmi rendet. A csatornarendszer kiépítését követően már megnyílt a lehetőség, hogy a belterületi utak szilárd burkolattal történő kialakítására pályázzunk. Ez a folyamat 2013-ben elkezdődött a Rákóczi út 3 m-ről 5 m-re történő szélesítésével, ezt követően a Fő utca, Ady Endre utca, majd 2018-ban Petőfi Sándor- Szabadság utcában folytatódott a kor követelményeinek megfelelő minőségű út megvalósítása. Voltak nagyon elgazosodott, rossz állapotú utak: Juh-köz, feltárt Ady Endre utca: ezek kiépítése is folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan fontos feladat a gyalogos közlekedés fejlesztése, elsősorban a közösségi közlekedéshez, terveink szerint mintegy 2500 méter hosszú járda épülne meg 4150 m2 területen.

10.    Középületeink, közparkjaink kamerás védelmének további fejlesztése.

11.    A Tájház építése megvalósult, terveink között szerepel egy kültéri helyiség kialakítása, kemencével, padokkal, egy közösségi grill terasz kialakítása lenne a cél, melyet a helyi lakosok kibérelhetnének a rendezvényeikhez.

12.    A Gosztonyi Kúria melletti Borház (hrsz:30/2) teljes rekonstrukciója megvalósult, ennek berendezése is megtörtént, a környezetében lévő park megvalósítása és a teniszpálya megépítése még az elkövetkező ciklus feladata. Itt az Urak kertjében kerül méltó helyre a magyar  Nóbel díjasok szobrainak felállítása.

13.    A Művelődési Házban megvalósult az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása, az elnyert támogatási összeg 52. 806. 739 Ft, ebből 46.306.739 Ft építésre fordított összeg már visszaigénylésre került, még 2015. évben, a továbbiakban még a hang és fénytechnika és egyéb műszaki fejlesztésekre nyújtottunk be pályázatot.

14.    KIFE közösségi ház tetőszerkezetének cseréje megvalósult az elmúlt ciklusban, helyenként a bádogozási munka kijavítása és az esővíz gyűjtő rendszer cseréje és a szolgálati lakás felújítása  már ennek az új ciklusnak a feladata lesz.

15.    Az önkormányzati tulajdonú Petőfi utcai telken Minibölcsőde megépítése.