Hírek

Elérhetőségek

Mini bölcsőde igényfelmérő

Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

A tavaly április végén átadott bölcsőde, várhatóan 2023. májustól megnyitja kapuit a gyerekek előtt.  Előtte előzetes bölcsődei igényfelmérést végzünk a kisnémedi 20 hetes - 3 éves gyermekek szülei körében. Jelentkezési szándékukat a „Bölcsődei igényfelmérő lap" kitöltésével tehetik meg 2023. február 10-ig. 

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

  •     a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető.) Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a betöltetlen helyek függvényében a kisgyermek akár 2,5 éves korától járhat óvodába
  • a Gyvt.-ben foglaltak szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:
  • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és a védelembe vett gyermeket.
  • Az intézményi felvétel során előnyben részesítjük a Kisnémedi illetőségű állandó lakóhellyel rendelkező gyermeket.

 A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az 
Önkormányzat az évi igényfelmérés céljából felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő jelezhesse a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

IGÉNYFELMÉRŐ KITÖLTÉSE ITT 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyilatkozat kitöltése előzetes igényfelmérést szolgál, kitöltése nem keletkeztet beíratási és Kisnémedi Község Önkormányzata részéről ellátási kötelezettséget. A nyilatkozat kitöltésével az önkormányzat feladatellátásának megszervezését segíti elő. A bölcsőde minimum hét fő jelentkezése esetén tud elindulni. 

Kisnémedi Önkormányzat