Hírek

Elérhetőségek

Szigorodtak az állatvédelmi előírások

Tisztelt Lakosság!
Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások. Ezeket helyben is maximálisan be fogjuk tartatni.

Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!

Az állattartó köteles:
-    a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
-    gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
-    az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
-    biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

Tilos az állatot:
-    kínozni,
-    emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,
-    kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét,
-    a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
-    a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
-    természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
-    elűzni,
-    elhagyani,
-    kitenni,
-    állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni.

Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti a helyszínen, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírságot fogok kiszabni.
Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.
Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltható.
Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására fogom kötelezni, továbbá indokolt esetben az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezem, melynek költségeit az állattartó köteles viselni.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!

    Edelman György
    polgármester sk.