Hírek

Elérhetőségek

Szociális tűzifa igénylés 2020.

Tisztelt Kisnémedi Lakosok,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud, ismét tud tűzifát igényelni.

A tűzifajuttatásra egy háztartásban csak egy személy jogosult, egy fűtési idényben csak egy alkalommal.
Háztartásonként legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa adható  kizárólag természetbeni ellátás
formájában. A tűzifa kérelmeket 2020.11.30. napjáig lehet benyújtani a közös hivatal kirendeltségén ügyfélfogadási időben. A kérelem a lenti csatolmányban található.