Hírek

Elérhetőségek

Településrendezési eszközök véleményezés

Kisnémedi Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve elhatározta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltaknak megfelelően teljes közigazgatási területén megújítja településrendezési eszközeit.
A településfejlesztési koncepció a 15/2014. (V.29.) számú Önkormányzati Kt. határozattal elfogadásra került.
A településrendezési eszközök tervezetét a KÉSZ Tervező Kft. elkészítette, mely itt átnézhető.

A véleményezési eljárás részeként kérem véleményét 30 napon belül a Kr. – 70/2015. (III. 30.) kormányrendelettel módosított – 9. melléklete szerinti hatáskörében eljárva, a Kr. 38.§ (2) bekezdésének megfelelően a megküldött dokumentációról.